Privatlivspolitik

 1. HVEM VI ER, OG HVORDAN DU KAN KONTAKTE OS

“UCB” eller “vi” betyder UCB Nordic A/S, en dansk virksomhed med registreret kontor på Edvard Thomsens Vej14, 7. sal, 2300 København S.

Som dataansvarlig, dvs. den juridiske enhed, der afgør, hvorfor og hvordan information vedrørende dig (“personlige data”) indsamles og behandles i forbindelse med hjemmesiden https://UCBCares.dk (“hjemmesiden”). Denne privatlivspolitik gælder for alle websider, der udgør en del af hjemmesiden, inklusive men ikke begrænset til UCBCares for epilepsi, UCBCares for reumatiske sygdomme, UCBCares for Parkinsons sygdom osv.). Vi respekterer din ret til privatliv. Vi behandler kun dine personlige data som beskrevet i denne privatlivspolitik fra https://UCBCares.dk (“politikken”) og i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse eller “GDPR”).

Hos UCB har vi en databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer, DPO), som kan kontaktes på en af følgende måder for spørgsmål vedrørende fortrolighed, herunder hvordan vi indsamler, arkiverer og bruger dine personlige data:

 • E-mail : dataprivacy.denmark@ucb.com; eller

 • Almindeligt brev: Til databeskyttelsesrådgiveren UCB Nordic A/s Edvard Thomsens Vej14, 7. sal, 2300 København S

 1. ÅRSAGEN TIL PRIVATLIVSPOLTIKKEN

Politikken regulerer UCB's indsamling, brug og opbevaring af personlige data vedrørende din brug af hjemmesiden. Denne politik gælder for alle besøgende til hjemmesiden.

Politikken består af fem hovedkomponenter og informerer dig om:

 1. Hvem vi er, og hvordan du kan kontakte os;
 2. Årsagen til privatlivspolitikken
 3. Formål med vores behandling af dine personlige data og det relaterede juridiske grundlag i henhold til GDPR;
 4. Hvad dine rettigheder er i forhold til de personlige data, vi har om dig, og hvordan du kan udøve dem; og
 5. Yderligere oplysninger om hvordan vi behandler (herunder deler) dine personlige data.

Denne politik kan periodisk blive opdateret for at afspejle ændringer i vores praksis for behandling af personlige data. I så fald vil vi informere dig om væsentlige ændringer ved at vise en tydelig meddelelse på hjemmesiden.

 1. FORMÅL MED VORES BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA OG GÆLDENDE JURIDISKE GRUNDLAG

Tabellen nedenfor angiver formål for hver kategori af personlige data vi indsamler og behandler om dig, fra hvilket sted vi har fået sådanne oplysninger, på hvilket juridisk grundlag, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler dine personlige data med.

ALLE HJEMMESIDEBRUGERE

1. For at gøre hjemmesiden og dens indhold tilgængelig for dig, gør UCB følgende:
Indsamler følgende personlige data om dig: 1. Elektroniske idenifikationsdata (†) 2. Oplysninger indsamlet gennem cookies (†). Manglende levering af de personlige data med en (†) kan resultere i, at (nogle af funktionerne på) hjemmesiden ikke er tilgængelige
Modtager disse personlige data fra: Dig, gennem den eller de enheder, du bruger til at tilgå hjemmesiden
Opbevarer (**) dine personlige data i perioden: Se vores cookiepolitik
Deler dine personlige data med: UCB's datterselskaber/tilknyttede virksomheder og tredjepartsprocessorer (som beskrevet i afsnit 5.A)
Afhænger af følgende GDPR-juridiske grundlag: (i) Behandling der er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt med dig (ii) For de cookies der kræver dit samtykke, sker behandling baseret på dit samtykke (se cookiepolitik for mere information)
2. For at understøtte og forbedre hjemmesidefunktionalitet (herunder at gøre det mere intuitivt) og for bedre at forstå brugsmønstre bruger vi cookies, der giver os mulighed for at evaluere - på et overordnet niveau - brug af vores hjemmeside, og hvordan brugere (herunder dig selv) tilgår forskellige funktioner på vores hjemmeside. I den forbindelse gør UCB følgende:
Indsamler følgende personlige data om dig: 1. 4. Elektroniske idenifikationsdata (†). 2. Oplysninger indsamlet gennem cookies (†). Manglende levering af de personlige data med en (†) kan resultere i, at (nogle af funktionerne på) hjemmesiden ikke er tilgængelige
Modtager disse personlige data fra: Dig, gennem den eller de enheder, du bruger til at tilgå hjemmesiden
Opbevarer (**) dine personlige data i perioden: Se vores cookiepolitik
Deler dine personlige data med: UCB's datterselskaber/tilknyttede virksomheder og tredjepartsprocessorer (som beskrevet i afsnit 5.A)
Afhænger af følgende GDPR-juridiske grundlag: For de cookies der kræver dit samtykke, sker behandling baseret på dit samtykke (se cookiepolitik for mere information). Ellers er behandling nødvendig med henblik på de legitime interesser, som UCB forfølger for at drive sin forretning og forbedre sit produkt- og servicetilbud. Til dette formål stræber UCB efter at opretholde en rimelig balance mellem behovet for at behandle dine personlige data og bevarelsen af dine rettigheder og friheder, herunder beskyttelse af dit privatliv. For mere information, eller hvis du har spørgsmål vedrørende, hvordan vi vurderer denne balance, bedes du kontakte os. Se Afsnit 1 - “Hvem vi er, og hvordan du kan kontakte os”
3. For at opretholde hjemmesidesikkerhed (herunder identificering og forebyggelse af ondsindede aktiviteter eller ugyldig trafik på hjemmesiden), gør UCB følgende:
Indsamler følgende personlige data om dig: 1. Elektroniske idenifikationsdata (†). 2. Oplysninger indsamlet via logfiler (†). Manglende levering af de personlige data med en (†) kan resultere i, at (nogle af funktionerne på) hjemmesiden ikke er tilgængelige
Modtager disse personlige data fra: Dig, gennem den eller de enheder, du bruger til at tilgå hjemmesiden
Opbevarer (**) dine personlige data i perioden: Se vores cookiepolitik
Deler dine personlige data med: UCB's datterselskaber/tilknyttede virksomheder og tredjepartsprocessorer (som beskrevet i afsnit 5.A)
Afhænger af følgende GDPR-juridiske grundlag: For de cookies der kræver dit samtykke, sker behandling baseret på dit samtykke (se cookiepolitik](da/content/1967120177) for mere information). Ellers er behandling nødvendig med henblik på UCB’s legitime interesser for at beskytte sin it-infrastruktur og opretholde sikkerheden for sine forretningsaktiver. Til dette formål stræber UCB efter at opretholde en rimelig balance mellem behovet for at behandle dine personlige data og bevarelsen af dine rettigheder og friheder, herunder beskyttelse af dit privatliv. For mere information, eller hvis du har spørgsmål vedrørende, hvordan vi vurderer denne balance, bedes du kontakte os. Se Afsnit 1 - “Hvem vi er, og hvordan du kan kontakte os”
4. For at gøre det muligt for UCB at overholde sine juridiske forpligtelser (herunder, men ikke begrænset til lægemiddelovervågning), gør UCB følgende:
Indsamler følgende personlige data om dig: Alle lovligt krævede oplysninger (†) Manglende levering af personoplysninger med (†) kan forhindre UCB i at overholde sine forpligtelser i overensstemmelse med gældende lovgivning
Modtager disse personlige data fra: Dig
Opbevarer (**) dine personlige data i perioden: Så længe det er lovligt krævet
Deler dine personlige data med: (i) Relevante regulatoriske myndigheder (ii) UCB's datterselskaber/tilknyttede virksomheder og tredjepartsprocessorer (som beskrevet i afsnit 5.A)
Afhænger af følgende GDPR-juridiske grundlag: Overholdelse af vores juridiske forpligtelser: patientoplysninger samt sundhedsdata, herunder oplysninger om bivirkninger.
5. For at gøre det muligt for UCB at svare på dine online forespørgsler indsendt via UCBCares digitale webformular:
Indsamler følgende personlige data om dig: 1. Personlige oplysninger, du angiver (som er relevant for den landespecifikke webformular du udfylder): (a) Dit fornavn (†) (b) Efternavn (†) (c) E-mailadresse (i tilfælde af, at svaret ønskes via e-mail) (†) (d) Telefonnummer (i tilfælde af, at svaret ønskes via telefon/fax) (†) (e) Faxnummer (i tilfælde af, at svaret ønskes via fax) (†) (f)Privatadresse (i tilfælde af, at svaret ønskes via post) (†) (g) By (†) (h) Land (†) (i) Postnummer (†) (j) Køn (†) (k) Foretrukket kontakttid for at svare på din forespørgsel via telefon (f.eks. ugedag, morgen/eftermiddag/aften); (†) 2. Emnet for din forespørgsel, som er valgt fra rullemenuen 3. Din baggrund/brugerprofil som er valgt fra rullemenuen (*): (f.eks. sundhedsperson, patient, plejeperson eller andre typer hjemmesidebruger osv.);; 4. Produktet som valgt i rullemenuen, hvis du tager et UCB-produkt (†); 5. Alle andre oplysninger, du indsender i fritekstfeltet. Manglende levering, hvor det er nødvendigt, af de personlige data med en (†) kan forhindre UCB i at reagere tilstrækkeligt på din forespørgsel eller anmodning
Modtager disse personlige data fra: Dig
Opbevarer (**) dine personlige data i perioden: 1. Oplysninger, der er arkiveret i vores medicinske informationssystem som et resultat af: (i) dit samtykke, i en maksimal varighed på fem (5) år; eller (ii) at opfylde vores juridiske forpligtelser, så længe det er lovligt påkrævet 2. Ellers for den tid det tager at svare på din forespørgsel og ikke mere end otteogtyve (28) dage derefter
Deler dine personlige data med: (i) Indberetning af bivirkninger deles med relevante regulatoriske myndigheder (ii)UCB's datterselskaber/tilknyttede virksomheder og tredjepartsprocessorer (som beskrevet i afsnit 5.A)
Afhænger af følgende GDPR-juridiske grundlag: (i)Behandling der er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt med dig (ii)Behandling baseret på dit samtykke til eventuelle sundhedsrelaterede oplysninger du giver (iii) Overholdelse af vores juridiske forpligtelser med hensyn til information om bivirkninger, som du indberetter.
6. For at gøre det muligt for UCB at svare på dine onlineforespørgsler indsendt via UCBCares e-mailadresse:
Indsamler følgende personlige data om dig: 1. E-mailadresse 2. Eventuelle andre oplysninger, du inkluderer i e-mailen (†). Manglende levering, hvor det er nødvendigt, af de personlige data med en (†) kan forhindre UCB i at reagere tilstrækkeligt på din forespørgsel eller anmodning
Modtager disse personlige data fra: Dig
Opbevarer (**) dine personlige data i perioden: En maksimal varighed på et år
Deler dine personlige data med: UCB's datterselskaber/tilknyttede virksomheder og tredjepartsprocessorer (som beskrevet i afsnit 5.A)
Afhænger af følgende GDPR juridiske grundlag: (i)Behandling der er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt med dig (ii) Behandling baseret på dit samtykke til eventuelle sundhedsrelaterede oplysninger, som du giver (iii) Overholdelse af vores juridiske forpligtelser med hensyn til information om bivirkninger, som du indberetter.

(**) Vi opbevarer dine personlige data i overensstemmelse med opbevaringsperioderne beskrevet i tabellen ovenfor. Disse opbevaringsperioder, der er inkluderet i vores politik for opbevaring af data, er bestemt af:

 • Gældende lovbestemte/juridiske krav;

 • Retningslinjer for industrien, og

 • For de datakategorier, for hvilke der ikke er udtrykkelige lovbestemte eller juridiske krav, gælder visse andre afgørende faktorer såsom behovet for at bevise eller håndhæve en transaktion eller kontrakt, håndhæve vores retningslinjer osv.

Vi sletter dine personlige data, når de ovennævnte opbevaringsperioder er udløbet, eller hvis du gør indsigelse mod eller trækker dit samtykke tilbage til vores behandling af dine personlige data (i det omfang en sådan behandling er baseret på dit samtykke), undtagen når vi er nødt til at beholde sådanne data til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder, til overholdelse af en europæisk eller europæisk medlemsstats juridiske forpligtelse, der kræver en sådan yderligere behandling, eller hvor vi har brug for at bevise eller håndhæve en transaktion eller kontrakt eller håndhæve vores retningslinjer.

 1. DINE RETTIGHEDER, OG HVORDAN DU KAN UDØVE DEM

4.A. Dine rettigheder

Ret til adgang

Du har ret til at få en bekræftelse fra os om, hvorvidt vi behandler dine personlige data eller ej, og i så fald retten (for så vidt dette ikke påvirker andres rettigheder og friheder negativt) til at få en kopi af dine personlige data fra os. For mere information, se venligst afsnit 4.B “Sådan udøver du dine rettigheder”.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at bede os om, uden unødig forsinkelse, at rette op på unøjagtige personlige data vedrørende dig. Du kan også bede os om at færdiggøre ufuldstændige personlige data vedrørende dig ved at give os en supplerende erklæring, der indeholder sådanne yderligere oplysninger. For mere information, se venligst afsnit 4.B “Sådan udøver du dine rettigheder”.

Ret til sletning

Du har ret til at bede os om, uden unødig forsinkelse, at slette dine personlige data, hvor et af følgende grunde gælder:

 • Dine personlige data er ikke længere nødvendige i forhold til det formål, hvortil de blev behandlet;
 • Du har trukket dit samtykke tilbage - for de behandlingsaktiviteter, som er baseret på dit samtykke - og vi har intet andet juridisk grundlag for en sådan behandling;
 • Du gør indsigelse mod behandlingen af dine personlige data (for mere information om retten til at gøre indsigelse, se nedenfor) og der er ingen tvingende legitime grunde til sådan behandling;
 • Dine personlige data er blevet behandlet ulovligt;
 • Dine personlige data skal slettes for at overholde en europæisk eller europæisk medlemsstats juridiske forpligtelse, som UCB er underlagt; Bemærk, at din ret til sletning ikke gælder i det omfang, hvor behandlingen er nødvendig for:
 • udøvelse af retten til ytrinsfrihed og information;
 • overholdelse af en europæisk eller europæisk medlemsstats lovgivning, som UCB er underlagt;
 • grunde af offentlig interesse inden for folkesundhed i henhold til persondataforordningens (GDPR) artikel 9, stk. 2, litra h og litra i samt artikel 9, stk. 3;
 • arkiveringsformål af offentlig interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i GDPR;
 • etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

For mere information, se venligst afsnit 4.B “Sådan udøver du dine rettigheder”.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at få en begrænsning af UCB's behandling af dine personoplysninger fra UCB, hvor et af følgende gælder:

 • Du bestrider - i god tro - nøjagtigheden af de personlige data vedrørende dig og opbevaret af os, i så fald vil begrænsningen af behandlingen gælde i en periode, der gør det muligt for os at kontrollere nøjagtigheden af dine personlige data;
 • Behandlingen er ulovlig, og du er imod sletning af dine personlige data og beder i stedet om begrænsning af deres brug;
 • Vi har ikke længere brug for dine personlige data, men du har brug for dem til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav;
 • Du har gjort indsigelse mod UCB's behandling af dine personlige data i overensstemmelse med den relevante GDPR-bestemmelse, i så fald gælder begrænsningen af behandlingen i en periode, der gør det muligt for os at kontrollere, om vores legitime grunde tilsidesætter dine. Bemærk, at uanset ovenstående har vi stadig lov til at fortsætte med at arkivere dine personlige data (i hele begrænsningsperioden) eller at behandle dine personlige data til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav eller til beskyttelse af rettighederne til en anden fysisk eller juridisk person. Hvis du har anmodet om begrænsning af behandlingen, informerer vi dig inden begrænsningen af behandlingen ophæves.

For mere information, se venligst afsnit 4.B “Sådan udøver du dine rettigheder”.

Ret til dataportabilitet

Du har ret (for så vidt dette ikke påvirker andres rettigheder og friheder) til at modtage de personlige data der vedrører dig, som du har leveret til UCB, i et struktureret almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at overføre disse data til en anden dataansvarlig uden hindring fra UCB, hvor behandlingen er:

 • baseret på dit samtykke eller på en kontrakt; og
 • udført ved hjælp af automatiserede midler

For mere information, se venligst afsnit 4.B “Sådan udøver du dine rettigheder”.

Ret til indsigelse mod behandling

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod UCB's behandling af dine personlige data af grunde, der vedrører din specifikke situation, som er baseret på UCB's forfølgelse af en legitim interesse som dataansvarlig. I så fald behandler UCB ikke længere dine personlige data, medmindre:

 • UCB har tvingende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder; eller
 • Til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til direkte markedsføringsformål, herunder profilering i det omfang, det er relateret til sådan direkte markedsføring. For mere information, se venligst afsnit 4.B “Sådan udøver du dine rettigheder”.

Ret til at trække samtykke tilbage Hvor behandlingen er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dette samtykke tilbage til enhver tid uden at påvirke lovligheden af behandlingen baseret på samtykke inden det trækkes tilbage. For mere information, se venligst afsnit 4.B “Sådan udøver du dine rettigheder”.

4.B. Sådan udøver du dine rettigheder

Hvis du ønsker at udøve nogen af de ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte UCB's databeskyttelsesrådgiver (DPO) via e-mail på dataprivacy.denmark@ucb.com, eller kontakte os via post til adressen UCB Nordic A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 7. sal, 2300 København S. Vi beder dig venligst om tydeligt at identificere din(e) rettighed(er), du ønsker at udøve, og at tilføje dine kontaktoplysninger (herunder en gyldig e-mail eller postadresse), så vi kan svare på din anmodning. Bemærk, at du muligvis bliver bedt om at bevise din identitet.

Når du kontakter os for at udøve nogen af de ovennævnte rettigheder, svarer vi på din anmodning inden for en måned efter modtagelsen af anmodningen. Denne periode kan forlænges med yderligere to måneder, hvor det er nødvendigt, men i så fald informerer vi dig om en sådan forlængelse inden for en måned efter modtagelse af din oprindelige anmodning sammen med årsagerne til forsinkelsen.

Ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden

I overensstemmelse med artikel 77 i persondataforordningen (GDPR) har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i den europæiske medlemsstat, hvor du har sædvanligt opholdssted eller arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du mener, at UCB's behandling af personlige data overtræder denne forordning. Se hjemmesiden for den relevante tilsynsmyndighed for mere information om, hvordan man indgiver en sådan klage.

 1. FLERE OPLYSNINGER OM HVORDAN VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE DATA

5.A. Hvem vi deler dine personlige data med.

Princip

Vi videregiver kun dine personlige data som beskrevet i denne politik (som nærmere beskrevet ovenfor), som kan opdateres fra tid til anden.

Datterselskaber/tilknyttede virksomheder og tredjepartsprocessorer

UCB overfører eller videregiver dine personlige data til dets datterselskaber/tilknyttede virksomheder og til tredjepartsudbydere, der behandler personlige data på UCB's vegne til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Tredjepartsudbydere, herunder it-tjenester og webhostingsvirksomheder, (internet) forbindelsesudbydere, udbyder af dataanalyse (Google) og sporingstjenester samt tjenesteudbydere, der yder teknisk og administrativ support til hjemmesiden og underliggende it-systemer. Disse tjenesteudbydere leverer deres tjenester fra placeringer inden for EU (inklusive Tyskland, Malta og Irland) og uden for EU Google (USA, UK).

Andre tredjeparter inkluderer regulatoriske myndigheder (se nedenfor i denne politik) og potentielt tredjeparter, som UCB kan fusionere med, eller som kan overtages af UCB (se længere nedenfor i denne politik).

Overholdelse af love og retssager

UCB videregiver dine personlige data :

 • Der hvor UCB er forpligtet til at gøre det, i henhold til gældende lovgivning, af Folketinget, eller af en udøvende myndighed.
 • For at etablere eller udøve vores juridiske rettigheder eller forsvare os mod juridiske krav;
 • Forat undersøge, forebygge eller tage handlinger mod ulovlige aktiviteter, mistanke om svindel, situationer der involverer potentielle trusler mod enhver persons fysiske sikkerhed, overtrædelser af vores retningslinjer eller som ellers kræves af loven.

Andet

Hvis en tredjepart overtager alt (eller stort set alt) af vores forretning og/eller aktiver, videregiver vi dine personlige data til den tredjepart i forbindelse med overtagelsen. En sådan videregivelse sker dog underlagt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove, herunder GDPR.

5.B. Internationale overførsler

UCB vil overføre dine personlige data til dets tilknyttede selskaber, herunder vores tilknyttede selskaber uden for EØS. I så fald er UCB afhængig af UCB's bindende virksomhedsregler.

Overførslen af dine personlige data til tredjepartsudbydere (som beskrevet ovenfor under afsnit 5A) i lande uden for EØS, der ikke sikrer et tilstrækkeligt niveau af (data)beskyttelse, sker på basis af standardkontraktbestemmelser, der er blevet udført mellem UCB og den relevante tredjepartstjenesteudbyder. Du kan, ved at udøve dine rettigheder som beskrevet ovenfor under afsnit 4.B (Sådan udøves dine rettigheder), få en kopi af den relevante beskyttelse, som UCB har indført, eller bede UCB om at omdirigere dig til det sted, hvor de er gjort tilgængelige.

I mangel af førnævnte passende beskyttelse kan UCB, i det omfang det er tilladt i henhold til og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove (herunder GDPR), påberåbe sig en undtagelse, der er gældende for den specifikke situation der foreligger (f.eks. de registreredes udtrykkelige samtykke, nødvendigheden af at opfylde en aftale, nødvendigheden af etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav).

For mere information om, hvordan Google behandler dine personlige data inden for rammerne af Google Analytics, bedes du konsultere Hvordan Google bruger data, når du bruger vores partners sider eller apps.

5.C. Links til tredjepartshjemmesider

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, der drives af tredjeparter, herunder men ikke begrænset til patientorganisation og andre informationsressourcer, visse sociale mediesider såsom YouTube, Vimeo osv. Denne politik gælder ikke for nogen anden hjemmeside end denne. Tredjepartshjemmesider er underlagt deres egne vilkår og betingelser. Du bør derfor altid nøje kontrollere privatlivs- og cookiepolitikkerne på tredjepartshjemmesider, inden du accepterer at blive omdirigeret til dem.